Röportaj - Kozmetikte Üretim Takip ve İzlenebilirlik - ST Otomasyon Dergisi

gc01

 

Trinoks Yazılım Satış Müdürü Gökay Çiçek:

“Kozmetik sektöründe kusursuz,
verimli üretimin sırrı”

"Flormar’da gerçeklestirdigimiz üretim takip sistemi projesi ile malzeme ambardan üretimin sonuna kadar olan süreci takip ediyoruz. Proje; geriye dönük izlenebilirligi saglarken, personel bagımlılıgını ortadan kaldırıyor, anlık saglıklı raporlara ulasabilmeyi mümkün kılıyor.."

Üretim takip sistemleri sayesinde fabrikadaki üretim süreci boyunca, hangi operatörün  üretimi baslattıgı, varsa durusları, fire varsa üretim sonundaki fireleri, ürünlerin ne  miktarlarda hangi üretime beslendigi, hangi lottaki ürünlerin beslendigi ve bu malzemelerin hangi tedarikçiden ne zaman tedarik edildigi gibi bilgilerin  kaydedilebildigini açıklayan Gökay Çiçek ile insan zekasıyla üretilmis ama üretimde insan kusurlarını en aza indirgemeyi hedefleyen sistemleri konustuk.

Öncelikle Trinoks’un OT/VT alanındaki ürün portföyünü ve gerçeklestirdigi faaliyetleri ögrenmek istiyoruz sizden?
Trinoks 2002 yılında kurulmus OT/VT otomatik tanımlama veri toplama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir yazılım, proje ve  mühendislik firması. OT/VT alanında birçok uygulama ve çözüm var. Biz, üretim takip sistemleri, ambar yönetim sistemleridemirbas takip sistemleri olarak ayırabilecegimiz 3 alanda ürün ve hizmet sunuyoruz. Üretim takip sistemleri; ürün reçetelerine  baglı olarak üretim planlarının olusturulması, tedariklerin yapılması, malzemelerin lot parti bazında malzeme deposunda  yönetilmesi daha sonra bunların üretim planlarına baglı olarak üretim hatlarına sistem tarafından otomatik olarak tasınması, üretimin sistem üzerinde baslatılması ve gerçeklestirilmesi; nihai ürün çıktıgında barkod etiketleri ile kimliklendirilerek mamul ambara alınması, mamul ambar yönetiminin yapılması ve siparislere baglı olarak müsterilere sevk edilmesini kapsayan bir süreç.

Bunu hangi yazılımlarla gerçeklestiriyorsunuz?
Gelistirmis oldugumuz bir yazılımımız var. Bu yazılım (Sistem) ERP ve Muhasebe sistemlerinden bagımsız çalısabildigi gibi  kurumsal kaynak planlama yazılımı varsa entegre olarak da çalısabiliyor. Üretim ve depo otomasyon sistemi projelerinde öncelikle malzeme ambar yönetimi ile baslıyoruz. Burada, sahada bulunan operatörlerin ellerinde ya da forkliftlerinde, üzerinde bizim  uygulamalarımız çalısan, barkod okuyuculu endüstriyel terminaller var. Öncelikle, Yazılımımız üzerinde var olan çesitli parametre ayarlarını kullanarak ambarın nasıl yönetilecegini tanımlıyoruz. Sistem kurulduktan sonra, siparise baglı olarak malzemeler depo içerisine barkod okutularak alınıyor, sonra ERP sisteminden gelen üretim planlarına baglı olarak bizim sistemimizde üretim ihtiyaçları belirleniyor; örnegin A malzemesinden 100 adet üretmek istiyorum. Bunun için 1000 adet X, 500 adet Y lazım gibi  planlama listesi olusuyor.

Bunların hangileri malzeme depoda var hangileri yok belirlenip, ne kadar eksikse tedaikçilere siparis  açılması saglanıyor, malzemeler yeterli miktarda var ise  sistem otomatik olarak depoda el terminali olan kisilere, malzemelerin  üretim noktalarına tasınması için is emri gönderiyor. Kullanıcılar, sistemin gösterdigi ürününleri barkodlarını okutarak alıp ilgili üretim noktasına bırakıyor. Sonra üretim prosesine geçiliyor. Örnegin, kozmetik açısından konusursak bu bir reaktör üretimi  olabilir; is emrine göre ürün agacında olan malzemeler reaktörün bulundugu lokasyona getirilir, operatör yine elindeki el  terminalinden veya üretim noktası yanındaki dokunmatik panel üzerinden üretimi baslatır, reaktörün içerisine malzemeleri barkod okutarak eklemeye baslar. Bu arada sistem dogru malzemelerin dogru sırada ve dogru miktarda üretime beslenip beslenmedigini kontrol eder. Operatörü uyarır ve hatalı isleme izin vermez. Tüm malzemeler beslendikten sonra üretimi baslatır. Örnegin oje  üretimi yapılıyorsa ve ürünün rengi istenilene uygun degil ise operatörün pigment ekleyip ekleyememesi yine sistemden  parametrik kontrol edilir. Yeterli seviye renk yada oran tutturulduktan sonra ambalajlama islemine geçilir.

Kozmetikte bu oje  şiselerine dolum yapılması seklindedir. Kimyasalda ambalaj tipleri degiserek fıçı, bidon veya çuval olabiliyor. Ürünler  ambalajlandıktan sonra üretim noktasının yanında bulunan bir barkod yazıcı yardımı ile otomatik olarak ya da manuel olarak koli ya da adet bazında etiketleme yapılır. Barkod etiketleri ile kimliklendirilen ürünler, sistem üzerinden mamul ambara sevk edilir. Bu kimliklendirme etiketini sistemde LP (License Plate) dedigimiz TC kimlik no’su gibi örnekliyoruz. Ürünlerin ambalaj, koli ya da palet bazında benzersiz LP etiketlerinin olması sistemin son noktaya kadar izlenebilirligi saglamasına yardımcı olmaktadır. Aynı türdeki 2 ürünü birbirinden ayırmak ve sonrasında palet kutu yada poset bazında izleyebilmek için; bir LP barkod etiketi olusturuyoruz.

Bu yazılımın ilaç-kozmetik sektörü üretim otomasyonuna sagladıgı getiri nedir?
Bu tür projelerin en önemli faydası geriye dönük izlenebilirligin saglanmasıdır. Bu noktada Mamul üzerinde benzersiz bir etiket kullanılması ve iki ürününün lot bazında yada ambalaj bazında birbirinden ayrılması çok önemlidir. Hangi mamulün içerisinde hangi tedarikçiden hangi irsaliye ile gelmis malzemelerin kullanıldıgını raporlayabilmek, sundugumuz üretim takip sistemleri ile mümkün olmaktadır. Ikinci önemli getirisi de maliyet muhasebesi tarafıdır.

Firmalar maliyet muhasebesini genelde agırlıklı ortalama ile hesaplarlar. Bu durumda, bir ürünü üretmek için gereken bir malzemeyi A firmasından 3 liraya B firmasından 5 liraya almıs; 5 ay önce 4 liraya bu ay 5 liraya almıs olabilir ama hangi anda hangi malzemeyi kullandıgını bilemedigi için spesifik olarak bu ürünün maliyeti X liradır diyemez. Bu tip sistemlerde üretime giren malzemenin lotunu, irsaliyesini ve dolayısıyla faturasını bildigimiz için üretim planına baglı malzeme maliyetini elde edebiliyoruz. Üretim noktalarında çalısan operatörlerin de hangi üretim planlarında görev aldıklarını takip edebildigimiz için olusan verilerin bir araya gelmesi ile maliyet muhasebesi için gerekli tüm  kaynagı ERP sistemlerine besleyebiliyoruz . Dolayısı ile üretim takip sistemi sahibi olan firmalar maliyet muhasebelerini de tam olarak yapabilir duruma gelebiliyor. Operatörler, üretimde yasanan durusun planlı bir durus mu yoksa anlık arıza mı oldugunu veri girerek sisteme bildirebiliyor, bunun üzerine sistem daha önce tanımlanmıs ilgili kisilere otomatik olarak mesajlar gönderebiliyor. Böylece, üretime anında müdahale imkanı sunmus oldugundan sistemin durusların yarattıgı sorunların giderimesinde ve  randıman artırımında önemli bir faydası ortaya çıkıyor.

Üretimde olusan fireler sistemde tutulabiliyor. Bu verileri operatör girebiliyor yada bazı üretim istasyonlarından otomatik olarak alabiliyoruz. Istasyon bazlı bir üretim yapılıyorsa; üretim yapan CNC tezgahta  PLC, çıkan adeti, fire adetini kesim fazlasını toplayabiliyorsa bunları otomatik olarak sisteme alabiliyoruz. Kozmetikte sadece oje üretimi degil, kalem, rimel, fondaten üretiminde de bazı bilgileri otomatik bazılarını ise manuel toplamak gerekebiliyor. Manuel toplanacak bilgileri operatörler sisteme geri besliyor. Bugüne kadar Logo, Netsis, SAP, Oracle, Link, ETA, Nebim gibi birçok uygulama ile entegre çalıstık. ERP konusunda isletmeler kendi ebatlarına ve sektörlerine baglı olarak ürün tercih ediyorlar. Özellikle ERP’den gelen siparisler, üretim emirleri, tedarikçiler, müsteriler, ürün agaçları gibi master verileri oluyor. Bu master verileri ERP sistemlerinden entegrasyon ile alıyor ve entegre olunan diger verilerle süreci yöneterek malzeme, üretim ve mamul ambar tarafında anlık geri bildirimler saglıyoruz. Irsaliye kabul edildiyse irsaliye verisini, depolar arası transfer yapıldıysa bu islemi, fire yada stok artırımı verilerini, üretim sonucu olusan verileri vb.saha operasyonlarında olusan ve ERP sisteminin ihtiyaç duydugu tüm verileri ERP sistemine aktarıyoruz. Üretilen ürünlerin sevkiyat yönetimi konusuna deginecek olursak, Sistem üzerinde müsteriden alınan siparislerin yönetildigi bir ana ekranımız var bu ekranda siparisin planlanması gerçeklestiriliyor.

Örnegin A malından depomuzda 100 adet var; ama 3 müsterimizden 100’er adet  gelmis. Bu ürünün açık siparislere nasıl dagıtılacagını  planlayan siparis planlamacı, ekran üzerinde hangi müsteriye kaç adet gönderilecegini planlayabiliyor. Ya da bu islemi sisteme bırakabiliyor, bu durumda sistem otomatik olarak ilk gelen siparisi yada müsteri önceligi varsa onu kontrol ederek siparisi  otomatik olarak planlıyor. Planlama yapıldıktan sonra sistem, toplama ve sevkiyat is emirlerini depoda çalısan operatörlerin  kullandıkları endüstriyel cihazlara gönderiyor. Depoda çalısan operatörlerin barkod okuyuculu cihazları var, el terminalleri ya da forklift kullanıyorsa forklift terminalleri var; is emirleri ekranda yanıp sönen bildirim yada sesli bildirim ile operatörlere veriliyor ve sistem, is emrinde hangi ürünü hangi siparise istinaden hangi lokasyondan alacagını açıkça belirtiyor; operatör hiç bir sey bilmesine gerek kalmadan sistemin kendisii yönlendirdigi ilgili lokasyona gidiyor; lokasyon barkodunu okutuyor, ürünün  barkodunu okutuyor; adetli alacaksa içinden adetini alıyor, kolinin tamamını yada paletse paletin tamamını alıyor ve götürüp sevkiyat rampasına bırakıyor. Toplama isleminden sonra burada da sayım ve siparis kontrolü yapılabiliyor, rampada bulunan ürünlerin barkodları okutularak araç yükleme islemiyle sevkiyat tamamlanıyor. Araç yüklemede araç plaka bilgisi alınarak ürünler araca yükleniyor ve irsaliyeleri otomatik olarak basılarak ürünler sevk ediliyor. Burada birkaç siparis aynı anda tek bir araca yükleniyorsa en önce inecegi en arkaya en son inecegi en öne yükle seklinde bir kontrol saglanıyor.

Genel yapı bu sekilde ama sistem ayrıca depolarda minimum maksimum stok kontrollerini saglıyor, depo içerisinde çok sık hareket gören ürünleri rampaya yakın yerlere yerlestiriyor. Yanıcı, yakıcı, patlayıcı yada kokusu birbirine karısan ürünleri yan yana getirmiyor. Gelistirmis oldugumuz sistem, otomatik ambarlarda insanların giremedigi, içeride bir kol yada vinçin çalıstıgı ortamlarda da çalısabilmekte. Bu tip  sistemler kullanıldıgı durumda uygulamalarımız entegre çalısabiliyor.

İnsan zekasıyla üretilmis ama insan faktörünü neredeyse tamamen ortadan kaldıran sistemler.

Amaçlardan bir tanesi de insan faktörünü ve hatasını ortadan kaldırmak. Bu tip sistemler, bir depo yada üretimde operatör bagımlılıgını ortadan kaldırıyor ve operasyonun devam etmesini saglıyor.

Kozmetik sektöründe Flormar’da nasıl bir proje gerçeklestirdiniz, detaylandırır mısınız?
projemizde proses, malzeme ambarda baslıyor ve üretimin sonuna kadar olan islemlerin tamamını takip ediyoruz. Ilk olarak Logo’da üretim planları açılıyor, üretim planlarına göre malzemeler stokta yeterli miktarda yoksa tedarikler yapılıyor, gelen malzemelerin tamamının içeri alınması ve kimliklendirilmesi ile süreç baslıyor.

Malzeme ambarın yanında kendi numune  ambarları, kalite kontrolü yapılan ürünlerin tutuldugu ayrı bir ambarları mevcut ve buradaki stoklarında takibi sistem içerisinde yapılmakta. Malzeme ambarı içerisinde az önce bahsettigim gibi hangi ürün hangi rafa gider, yan yana gelebilir mi gelemez mi, hangi ürün hangi birimle takip edilebilir, mal kabulden sonra stoga alınırken kalite statüsü ne olur vb. kontrollerin tamamı sistem tarafından gerçeklestiriliyor. Sonrasında üretim asamasına geçiliyor. Logo’dan entegrasyon ile üretim takip sistemine akan üretim planının bir no’su var ve tüm islemler bu üretim plan numarasına baglı olarak yürütülüyor. Bizim sistemimiz bu üretim planını aldıktan sonra ürün reçetesine baglı olarak gerekli malzeme listesini çıkartıyor ve gerekli malzemelerin stok durumları sistem üzerinde kontrol ediliyor. Malzemelerin tamamı stokta var farz edersek, operatör üretim planlamasını hat bazında yaparak üretimi sahaya yönlendiriyor. Sistem bu noktada iki is emri üretiyor. Bir tanesi üretimin yapılacagı noktada bulunan operatörün ekranına düsüyor. Bir tanesi de malzeme ambarda bulunan ve malzeme tasıma islemini yapacak olan operatöre gönderiliyor. Depoları büyük olarak düsünürsek hangi alanda hangi kisilerin çalısacagını sistem üzerinde ayırabiliyoruz. Is emirleri her operatöre görev alanına göre sistem tarafından otomatik olarak atanıyor. Ambarda görevli operatör malzemeleri toplayarak kendisine sistem tarafından belirtilen üretim noktasına getiriyor. Üretim noktasındaki operatör üretim is emrini seçerek üretimi baslatıyor ve sistem malzemeleri üretime beslemesini istiyor. Operatör, üretim giris stok alanında kendisi için gelen malzemeleri tek tek okutarak üretimi besliyor. Sistem üretimi besleme sırasını kontrol ediyor, hangi ürünün ne kadar miktarda olması gerektigini kontrol ediyor. Yanlıs bir ürün beslemesi varsa operatörü uyararak beslemesine izin vermiyor. Üretim prosesi böylece baslıyor. Süreç boyunca hangi operatörün üretimi baslattıgı, varsa durusları, fireleri, ürünlerin ne miktarlarda beslendigi, hangi tedarikçiden alınan hangi lottaki ürünlerin beslendigi takip edilmis oluyor.

Sonrasında ortaya çıkan nihai ürünün ambalajlanıyor ve ambalaj, koli yada palet bazında etiketleniyor. Flormar’da her ürünün tipine göre bir kolileme yapısı ve buna baglı olarak koli içi adet standartı mevcut ve bu koliler üzerinde LP dedigimiz barkod etiketimiz bulunuyor. Istasyonlarda üretimler sonlanırken çıkan ürünler koli bazında LP  etiketleri ile kimliklendiriliyor ve üretim sonundaki mamul stok alanında istiflenmeye baslıyor. Operatör sistemden mamul ambardaki operatöre is emri gönderebilir, yada formenler kendileri dolasarak birikmis stoklarla ilgili kendileri karar verebiliyor, el terminalleri ile okutup mamul ambara geçisini saglıyor. Bu noktalarda da ERP sistemlerine üretilen ürünü, fireyi, kullanılan malzeme stoklarındaki eksilmeyi anlık olarak besliyoruz. Flormar özelinde kolilendikten sonra yapıstırılan etiketler yazıcıdan alınıp koli barkodlarını yapıstırıp stoklama yapılsa da baska projelerde etiketleme otomatik olarak yapılabiliyor.

Flormar’daki Ar-Ge ve Kalite Kontrol modülleri nasıl çalısıyor?

Ar-Ge modülü; yeni bir ürün tasarlamak ya da var olan ürünleri revize etmek için kullanılan bir modül. Bu yapıda yeni bir ürün tasarlanabiliyor, bu ürüne baglı ürün agacı belirlenebiliyor, ürünün paketambalaj tipi, kapak tipi ve renkleri belirlenebiliyor, daha sonra test numunesi üretiliyor. Üretilen numune bir çok teste tabi tutuluyor ve sonuçları sisteme girilerek belirli aralıklarda kalıp kalmadıgı, maliyeti vb. kararlar bu sonuçlar yorumlanarak ortaya çıkarılıyor. Bu testler ve test degerleri sistem üzerinde belirli kisilerin onayından geçerek son asamaya geliniyor. Son asamada ürün tüm onayları almıs ise yeni bir ürün olarak üretime verilebilir bir duruma gelmis oluyor.

Flormar’da hem malzeme ambarda hem de üretimde kalite kontrol modülümüz çalısıyor. malzemelerin kalite kontrol degerleri sisteme tanılanmıs durumda, tedarikçiden gelen malzemelerin içerisinden lot bazında umune alınıp kalite kontrolleri yapılıyor; kullanıcılar sisteme kalite kontrol veri girislerini yapıyor giriliyor, girilen degerlerle olması gereken aralıklar eslestirildikten sonra bu lota yada palete kabul statüsü veriliyor. Statü, ret olursa iade süreci baslıyor kabul olursa üretime veriliyor, depolar arası transfer yapılabiliyor. Üretim asamasında üretilen ürünler ise ara stok alanlarında kalite kontrole tabi tutuluyor. Kalite kontrol görevlisi ellerinde tablet bilgisayarları ve parmak barkod okuyucularla ilgili kolinin barkodunu okutup içerisinden bir örnek alarak test ettikten sonra degerlerini sisteme giriyor. Aynı sekilde belirli aralıklarda ise sistem bu üretilen lota, koliye, palete bir statü atıyor. Statü; ret, geçici kabul, yeniden üretime beslenebilir vb. olabilir. Toplanan verilerin tamamı ile ilgili  sistemin rapor ve liste ekranları var. Günlük üretim hacmi, sevkiyat karsılama listeleri, stok ve depo ile ilgili listeler, anlık olusan üretim kapasite listeleri gibi birçok rapor ve liste almak mümkün. Anlık olarak hangi reaktörde, hangi üretim istasyonunda ne kadar ne üretiliyor, ne kadar fire olusmus sistem üzerinde takip edilebiliyor. Flormar’da andon bilgilendirme ekranı yok ama sistemin  böyle bir altyapısı var. Gerektigi durumlarda çesitli noktalarda andon ekranları kullanabiliyoruz. Depo, üretim yada yönetici  ofislerinde randımanlar, istasyon bazında üretim seviyeleri, üretilen adetler gibi degerleri andon bilgi ekranlarından anlık olarak görüntüleyebiliyoruz.

Siz üretim takip sistemlerine olan gereksinimi müsteriye nasıl anlatıyorsunuz?

Bunu anlatabilmek için öncelikle firmaların proseslerindeki hatalarını ve yasadıkları sıkıntıları bilmek, analiz etmek, ve bir  dokümantasyon ile bunları açıklamak çözümlerini göstermek gerekiyor. Satıs öncesi yaptıgımız bir analiz çalısmamız var, bu  çalısma proje ebatlarını ögrenmeyi ve fiyatlandırmayı yapabilmeyi saglıyor. Ardından bu sorunun nasıl çözülebilecegini, çözüldügü durumda yapılan yatırımı ne kadar zamanda geri kazanabileceklerini kendilerine ifade ediyoruz. Çünkü bu tip sistemler sektöre ve  firmanın yasadıgı sorunlara baglı olarak kendini 1 senede de amorti edebiliyor, 1 aydan daha kısa sürede de... Az önce  bahsettigimiz izlenebilirlik, sevkiyat, stok, malkabul, üretim, durus vb. konularda fayda saglayabilecek raporlar üretebilmelerini  kendilerine göstermis oluyoruz.

Sistem sahibi olan firmaların tüm süreçlerine hakim olarak, soruna anında müdahele kabiliyetine ulasmıs oldugunu kendilerine açıklıyoruz. Tabiki en önemli faydasını da ifade etmek gerekiyor; üretim takip sistemleri firmalar için  çok önemli olan 3 seyi kontol altına alıyor, Ürün kalitesi, para ve zaman...Bir diger yöntem ise fuarlar. Fuarlarda müsterilerimizle yaptıgımız görüsmeler bu noktada önemli. Ayrıca bizim için en önemli ve açıklayıcı nokta olan referans projelerimiz, firmaların,  çalısan bir sistemin isleyisini yerinde görmesini saglamak, bu vizyonu onlara kazandırmamızdaki en önemli etkenlerden bir  tanesi. Referanslarımız konusunda çok açıgız “Biz sizi yönlendirmeyelim, bir müsterimizi siz seçin ve arayın” diyebiliyoruz. Biz yada  proje için görüstükleri diger firmalardan mutlaka çalısan örnek bir projeyi izlemeyi talep etmelerini istiyoruz.

Sektöre duyurmak istediginiz yeni bir ürün var mı?

Yakın zaman önce imzalamıs oldugumuz is ortaklıgı sayesinde, tedarik zinciri yönetimi konusunda global bir çözüm olan LV3’ün  Türkiye’de destek ve kurulum hizmetini verecegiz. Dünyanın birçok farklı bölgesinde çok sayıda referansı olan bu uygulama için  Türkiye’de ihtiyaç sahibi firmalar ile görüsmelerimize baslamıs bulunmaktayız.

 

 

Neden Trinoks?

logoTrinoks, 2002 yılından bu yana OT/VT sektöründe 100'ün üzerinde başarılı projeye imza atmış bir yazılım mühendislik firmasıdır. Müşterilerine en yeni teknolojiyi en kısa sürede sunmayı asıl amaç olarak benimsemiştir.
Depo Otomasyon Sistemi, Üretim Takip Sistemi ve Demirbaş Takip Sistemi alanlarında geliştirdiği ürünler yurt dışında ve Türkiye'de sektörünün öncü firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Devamını oku

Bizden Duyun

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Fl Madeni Yağlar Tic. Ltd. Şti 'ne Antr...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

35 yılı aşan üretim hayatı boyunca, Ar-G...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ağır Sanayi sektörünün öncülerinden EKİN...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Ağır Sanayi sektörünün köklü firmalarınd...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

assisTT, Kasım 2007’de yüzde 100 Türk Te...